Totaal aantal pageviews

dinsdag 17 december 2013

Nieuwe wijzigingen in de zorg per 1 januari 2014 & de DSM 5

De afgelopen tijd hebben er veel veranderingen plaatsgevonden in en rond de zorg en de zorgverlening. Per 1 januari a.s. gaat er nog veel meer veranderen bij de reguliere zorgverleners (even voor de duidelijkheid mijn praktijk valt niet onder de reguliere zorg, maar de zorg die ik verleen valt onder de alternatieve geneeswijzen).

Dit plaatje gaat over kinderen en de toekomst, maar de ontwikkeling die nu gaande is betreft ook ons, namelijk de volwassenen.

Wat is er nu aan de hand.

Minister Schippers voert bezuinigingen door omdat er een groeiend beroep wordt gedaan op de GGZ De minister heeft aan het College voor Zorgverzekeringen gevraagd, te onderzoeken welke diagnoses niet meer in aanmerking komen voor vergoeding.

Met ingang van 1 januari 2014 stelt de Minister dat de hoofdbehandelaars BIG geregistreerd moeten zijn en een GGZ specifieke opleiding hebben. Dit zijn psychiaters, klinisch psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts, klinisch geriater, verpleegkundig specialist GGZ, GZ psycholoog, orthopedagoog, generalist en de kinder en-jeugdpsycholoog.

De rol van de zorgverzekeraars in de basis GGZ wordt groot!, mogelijk nog groter dan eerst. Het is de bedoeling dat de zorgverzekeraars zorg voor hun klanten (u en ik dus) gaan inkopen. Hierbij gelden de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar en daar komt bij dat dit boven de regelgeving van de overheid uitstijgt. Met andere woorden, heeft een zorgverzekeraar met een medisch specialist geen contract afgesloten, dan kun je wel degelijk bij deze heer of mevrouw terecht, maar je krijgt de rekening NIET vergoed van jouw zorgverzekeraar. Het mag duidelijk zijn dat de zorgverzekeraar bepaalt, want hij betaalt immers!

Ook de rol van de huisarts wordt veel groter. Een verwijsbrief van de huisarts is straks verplicht voor de basis GGZ. Hierop moet duidelijk de problematiek en de (vermoedelijke) DSM diagnose vermeld staan!

Inmiddels is de nieuwe DSM 5 een feit. Het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders was ooit bedoeld om behandelaars een helpende hand te bieden bij het benoemen van de ziektebeelden. Met andere woorden als men het bijvoorbeeld over een "depressie" had, dat de hulpverleners allemaal hetzelfde bedoelden wannneer zij het over een depressie hebben. Inmiddels begint het na heel wat jaren een hele andere vorm aan te nemen, met naar ik vermoed de pharmaceutische industrie als drijvende motor. Want ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat zij er alle belang bij hebben om ons vooral aan de medicijnen te houden.

Dan is er heel veel geld vrijgemaakt om de huisarts ondersteuning te bieden, de zogenaamde POH-GGZ, de praktijkondersteuner van de huisarts. De behandeling van de licht-psychische klachten behoort tot zijn of haar takenpakket. Voor de BIG geregistreerden (ik ben NIET BIG geregistreerd) geldt dat er verplichte diagnoses moeten worden gesteld. Met andere woorden jij als cliënt krijgt een label of een stempel, net hoe je het noemen wilt.

Dit gebeurt dus bij de reguliere psychologen. Want zij mogen per 1 januari a.s. alleen nog maar gediagnosticeerde stoornissen behandelen!

Heb je er al aan gedacht welke gevolgen dat voor jou kan hebben??

Hoe zit het met je privacy? en wat weet de zorgverzekeraar van je?? en wat als jij de huisarts niet wil inlichten waar kun je dan heen??

Werkproblemen, rouw, relatieproblemen of gewoon problemen met jezelf (niet een gediagnosticeerd ziektebeeld) vallen niet meer onder de verzekerde zorg. Maar vragen wel om ondersteuning en soms om een behandeling, waarbij de problemen aangepakt en opgelost kunnen worden ten einde erger of uitval in het werkproces dan wel ziekte te voorkomen.

Mijn motto is nog steeds: "Voorkomen is nog altijd beter dan genezen".

Wat kunt u hier in de praktijk verwachten?

Je hebt geen verwijzing van de huisarts nodig. Er vindt alleen terugkoppeling naar de huisarts plaats wanneer jij dat wilt en dat goed vindt! en anders niet.

Je kunt op korte termijn terecht

De manier van werken valt onder de alternatieve geneeswijzen en een vergoeding via je zorgverzekering kan tot de mogelijkheden behoren.

De insteek is een holistische manier van werken, met andere woorden, jij wordt als 1 geheel gezien én beschouwd waarbij het zelfgenezend vermogen van jou wordt aangesproken en benut. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Er wordt vooral ook gewerkt aan het aanpakken en het voorkomen van de disbalans in je leven. Met andere woorden het streven is om je onafhankelijk van de zorg te maken dan wel te krijgen!

Het streven is naar een medicijnvrij leven!

Deze praktijk is niet aangesloten op welk centraal patiëntendossiersysteem dan ook! Jouw privacy is hier dus volledig gewaarborgd.

Je krijgt hier geen diagnose volgens de DSM 5 opgeplakt.

Waar draait hier in de praktijk om?

(her-)vind de balans in je leven. Caroline Dekker is aangesloten bij: het Nederlands Verbond voor Psychosociaaltherapeuten & Agogen.

maandag 3 juni 2013

Paradijsvogel

Het menselijk gedrag is iets wat mij uitermate boeit, altijd al gedaan trouwens. Dit is dan ook één van de redenen waarom ik mij reeds op jonge leeftijd, hierin ben gaan verdiepen en er uiteindelijk mijn werk van heb gemaakt.

Jaren geleden heb ik met open mond naar de uitzending van Paradijsvogels gekeken. Zoals het Weekblad Vrij Nederland schreef (de leukste en belangrijkste programma’s in 60 jaar televisie): ‘De evangelische goochelaar, Clara het kippenvrouwtje, de Sexapostel, de Bijlmer Indiaan, de prinses van Alkmaar. Ze lijken zo uit een modern sprookje gestapt, maar leven gewoon in Nederland. Journalist Arnold-Jan Scheer wist deze paradijsvogels van verschillende pluimage te strikken voor zijn portrettenserie Paradijsvogels, bijzondere, eigenzinnige, kleurrijke mensen die hun eigen weg gaan zonder zich te storen aan wat anderen daarover te zeggen hebben. Aan fantasie geen gebrek in hun zelf gecreëerde werkelijkheid. Ze kleuren de samenleving, als een stil protest tegen betutteling en conformisme. Een rariteitenkabinet? Ook. En een psychiater zal soms met opgetrokken wenkbrouwen hebben gekeken. Maar de reportages waren respectvol van toon en de unieke kijk op het leven door pardijsvogelogen inspireerde: buiten de lijntjes denken, en -in hun geval- ook doen. Gek? Vast. Maar wat zou de wereld saai zijn zonder een tikkie gekte.’

Zo kreeg ik "out of the blue" op zaterdagavond 17 mei onderstaand mailtje van ene Martin. Zijn achternaam zal ik niet vermelden, als het trouwens inderdaad zijn echte achternaam was en geen pseudoniem. Van mijn levensdagen had ik nog nooit van deze man gehoord of was ik er überhaupt mee in kontakt geweest. Althans voor zover mij bekend, maar goed mw. Dekker wordt ook een daagje ouder, dus je weet het maar nooit.

Goedenavond mevrouw Dekker,

Ik adviseer u (kosteloos) om uw website snel eens door een neerlandicus te laten checken. Het wemelt werkelijk van de taal- en stijlfouten.

Dat geeft weinig vertrouwen in uw manier van werken, noch in uw professionaliteit. Als het hier al mis gaat, of als u niet eens de moeite neemt om uw website op orde te krijgen, kan het verder niet veel soeps zijn.

Met vriendelijke groeten, en graag gedaan.

Een voormalig geïnteresseerde

Een wonderlijke reactie van iemand die ik niet ken en die blijkbaar toch de moeite wil nemen om mij op zaterdagavond een mailtje te sturen. Voor dit laatste ben ik deze Martin dan ook zeer erkentelijk! De wereld zou meer van dit soort meedenkende zielen mogen hebben. Zo moest ik dan ook direct weer denken aan die oude tv uitzendingen van Paradijsvogels. Boeiende mensen!

Mijns inziens heeft Martin er dan ook goed aangedaan niet met mij een afspraak te maken, maar een afspraak met een goede psychiater zou zeker op zijn plaats zijn.

Tja, mijn werk bestaat uit het geven van therapie en zo nog wat andere werkzaamheden en nee ik ben geen Neerlandica. Dus zoek je een Neerlandica als therapeut, zoek dan gerust verder!

woensdag 10 april 2013

Workshop onthaasten vóór dat de zomervakantie begint

Heb je daar ook last van? Het hele jaar hard gewerk, toe aan vakantie en dan begint de stress! Je bent vrij en dan moet je van jezelf nog van alles. Het duurt dan een aantal dagen, zo niet langer, totdat de rust ontstaat die voor de vakantie nodig is. Sommige mensen worden ziek in de vakantie omdat zij er zo naar uitkijken en op het moment van de vrije dagen, wanneer er ontspanning is, zijn ze te ziek om hiervan te genieten, hoofdpijn, té moe etc..... Een manier om dit aan te pakken is te onthaasten voordat de vakantie begint.

Gun jezelf aan het begin van de vakantie een onthaastmiddag.

Hoe ziet die middag eruit:

Er wordt gestart met een actieve meditatie door Caroline Dekker, deze duurt ongeveer 45 minuten en zorgt ervoor dat we uit ons hoofd komen en weer in verbinding zijn met ons lijf. Na de meditatie is het de bedoeling dat er een ansichtkaart wordt getekend met Marian Vermeulen.

De kaart kan op verschillende manieren worden gevuld: hoe ziet mijn droomvakantie eruit. Dit kan van alles zijn, lekker zonnen in de tuin tot in de hangmat op de camping om een paar voorbeelden te geven. De kaart kan ook gevuld worden met wat wil ik het liefst thuislaten en op vakantie niet zien. Hiernaast wordt een postzegel gemaakt met de tegengestelde van de kaart ( dus wat laat ik thuis of droomvakantie).

Na het vullen van de kaart is er een kleine high tea om het af te sluiten en heeft iedereen de kans om zijn kaart te laten zien en er wat over te vertellen..

Wanneer: zondagmiddag 21 juli 2013

start 14.00 uur tot 17.00 uur

Prijs: € 75,-- per persoon alles inclusief (high tea, koffie, thee en kaart)

Minimaal aantal deelnemers: 4

Opgeven bij: Caroline Dekker 06-22180976 of opgeven bij Marian Vermeulen 06-23997071 mail: mvobjecten@gmail.com website: www.mvobjecten.nl Locatie: Spiegelkamer, Randweg 90, 3074 BS Rotterdam (niet rolstoel toegankelijk)

dinsdag 9 april 2013

Burn - Out, heb ik dat?

Ooit een Burn-Out gehad?? Het is niet te hopen, want wanneer je een flinke burn-out hebt dan is de wegnaar herstel soms langdurig. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen, is mijn motto. Toch gebeurt het regelmatig dat men al over "de grens gaat". Degene die het betreft heeft het meestal niet (op tijd)door, maar de omgeving veelal des te meer. Hoe herken je dat je een burn-out hebt?

Er is sprake van min of meer samenhangende verschijnselen: je bent extreem moe, je creeërt afstand van je werk of je zorgt ervoor dat er meer afstand is tussen jou en je collega's. Wat je nogal eens ziet is dat men cynisch wordt. Dit is niet het enige, er is vaak ook nog sprake dat je zelf het gevoel hebt dat je minder goed preseert dan in het verleden Wie krijgt een burn-out? Dit kan je gebeuren wanneer je op je werk langdurig aan teveel stress hebt blootgestaan en daar komt dan nog iets bij, het is vooral ook risicovol wanneer jij idealistisch bent ingesteld, een hoog arbeidsethos, maar vooral een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebt. Het zijn vaak goed functionerende medewerkers die een burn-out krijgen. Want zij voelen en zijn betrokken voor de zaak, zijn bijzonder collegiaal, in die zin dat ze makkelijk een ander helpen of ondersteunen, zij nemen hun taken serieus en voelen zich daar ook persoonlijk verantwoordelijk voor. Door hun vaak toch wel perfectionistische aard, zetten zij hun beste beentje voor. Zij kunnen niet zo makkelijk NEE zeggen en doen er dus alles aan, om aan de eisen die aan hen gesteld worden, tegemoet te komen. Zij doen vaak ongevraagd dingen op de werkvloer en hebben de neiging anderen te controleren.

Mensen die op een burn-out afstevenen of het al zijn, hebben problemen met het herkennen en stellen van grenzen. Misschien ben jij zelf wel een dergelijke werknemer? Als je een burn-out hebt, ben je ­lichamelijk en/of geestelijk uitgeput. De oorzaak is een voortdurend overschrijden van je eigen grenzen, waardoor je oververmoeid raakt.

Laat het niet zover komen.

Hier volgt een korte test die je kunt doen. Neem de afgelopen 6 maanden in gedachten, je werk en je privé-leven. Lees de volgende items door en scoor hoe vaak het symptoom op jou van toepassing is. Wanneer je klaar bent tel je de scores op.

1 punt = nooit of zelden

2 punten = soms waar

3 punten = in de helft van de gevallen

4 punten = vaak waar

5 punten = bijna altijd waar

01). ik voel me moe, ook al heb ik voldoende slaap gehad

02). ik ben ontevreden met mijn werk

03). ik voel me bedroefd zonder dat daar echt een reden voor is

04). ik ben vergeetachtig

05). ik ben geïrriteerd en val uit tegen mensen

06). ik vermijd mensen op het werk en in mijn privé-leven

07). ik heb slaapproblemen, omdat ik me zorgen maar over mijn werk

08). ik ben vaker ziek dan vroeger

09). mijn houding ten opzichte van mijn werk is: "waar zou ik me druk om maken"?

10). ik raak vaker betrokken in conflicten

11). het werk lijdt hieronder

12). ik gebruik meer alcohol, drugs, of kalmerende middelen om mij beter te voelen

13). met andere mensen communiceren is een bron van spanning

14). ik kan mij niet meer concentreren op mijn werk zoals voorheen

15). het werk verveelt mij

16). ik werk hard, maar bereik weinig

17). ik voel mij gefrustreerd in mijn werk

18). ik zie er tegenop naar het werk te gaan

19). sociale activiteiten punnten mij uit

20). sex vraagt te veel energie

21). in mijn vrije tijd kijk ik voornamelijk tv

22). ik heb weinig om me op te verheugen in mijn werk

23). ik pieker over het werk in mijn vrije tijd

24). mijn gevoelens over mijn werk zitten mij dwars in mijn persoonlijk leven

25). mijn werk lijkt zinloos

25-50 punten: je doet het goed, maar let op de items waarop je score hoger is

51-75: tref preventieve maatregelen

76-100 punten: je loopt het risico burnout te raken, of als je het geweest bent: je bent nog niet hersteld.

101-125: je bent burn-out aan het raken

Het is niet altijd even makkelijk te accepteren dat je een burn-out hebt en daarbij zijn er nog steeds legio werkgevers die sceptisch staan tegenover werknemers met een burn-out. Het wordt vaak gezien als een teken van zwakte. Het is eerder het tegenovergestelde. 'Burn-out is een combinatie van jouw (werk)omgeving en je persoonlijkheid. Je kunt dan denken aan de perfectionist, de workaholic, de uitsteller en de piekeraar. Er zijn organisaties of bedrijven die zeer risicovol zijn voor het personeel om een burn-out te krijgen (denk aan de zorg), maar er zijn ook mensen die een burn-out krijgen in een ontspannen organisatie.

Herken je jezelf hierin en ben je niet goed in staat hier zelf iets mee of aan te doen?

Maak een afspraak met Caroline Dekker. Dit kan per mail carolinedekker@hetnet.nl of telefonisch 070-3692559

zaterdag 23 februari 2013

Mooi van binnen & van buiten of net andersom?

Via via kom ik in contact met Jozine Voskamp, een dame die zich bezig houdt met uiterlijke schoonheid en dan met name alles rondom de huid en huidverzoring. Onze huid is ook een mooie graadmeter met hoe het met ons gesteld is. De huid is onze grens, een schild, een isoltatielaag, maar onze huid staat ook voor het contact met de buitenwereld en we kunnen er mee waarnemen zoals (warmte/koude) en de huid neemt ook op (bijvoorbeeld medicijnen).
Jozine verwoordde het mooi, want zo zei ze, huidverzorging moet van twee kanten komen, want je kunt wel een hydraterende creme op je gezicht smeren, maar als je niet genoeg drinkt, heeft het nog weinig effect. Deze gedreven, mooie jonge vrouw met oog voor de mens, de geestelijke gesteldheid en natuurlijke voeding, heeft raakvlakken met hoe ik tegen zaken, mensen en dingen aankijk.
Voor het programma life is beautiful van RTL 4 staat zij in de spotlights, met haar praktijk en wat zij zoal doet. In de strandclub Zwoel zijn demonstraties en presentaties van diverse produkten voor dit betreffende programma, want zoals wij beiden zeiden, de schoonheid zit niet alleen aan de buitenkant, maar zeer zeker ook aan de binnenkant. Hier ontmoeten wij elkaar, Jozine voor de buitenkant en ik voor de binnenkant, want ik zit niet zo zeer in de beauty branche. Samen hebben wij iets met natuurlijke produkten en voeding. Want zo vertelde ik haar, "wanneer iemand psychisch niet goed in zijn vel zit, heeft dat ook zo zijn uitwerking op het lichaam. Soms ook letterlijk zichtbaar door bijvoorbeeld huidproblemen, maar ook nek, schouder en rug klachten of er ligt van alles op de maag om maar eens een paar voorbeelden te noemen. Wanneer mensen er zelf niet meer uitkomen is dat het moment dat ik in beeld kom. Mooi van binnen en dus ook mooi van buiten, dat is mijn motto en andersom natuurlijk. Om een breder publiek met ons te laten kennismaken waren wij in Strandclub Zwoel. Die oogt ruim, fris, modern en toch warm.


Voel mij als een kat in een vreemd pakhuis wanneer ik er aankom,  want ik ken er niemand en weet  dan ook nog niet wie Jozine is. Wij hadden tot dan toe elkaar alleen nog maar telefonisch gespoken. Een paar dames staan bij elkaar te kletsen, ik loop op hen af en stel mij voor. Ze zien er stuk voor stuk patent uit, gekleed in het zwart, mooie kapsels en dito make-up. Zelf ben ik in het off white gekleed en val qua kleur een beetje uit de toon, ben blij dat ik van de week naar de kapper ben geweest en dat ik voor de verandering wat make-up heb opgedaan. Ook ik kan ijdel zijn. De vrouwen zien er  prachtig uit. De sfeer is open en de dames zijn aller hartelijkst. 
Het publiek stroomt binnen en het is er behoorlijk druk, waarbij de temperatuur hier binnen aardig oploopt. Ik zie mensen met camera's en een geluidsman binnen lopen en dan komt Jozine binnen. Ze loopt op mij af, straalt letterlijk en figuurlijk, maakt ook echt contact (altijd weer leuk om te ervaren en te zien) en geeft mij een stevige warme hand en zegt heel blij te zijn dat ik er ben. Voel mij warm onthaald door haar. Mooie vrouw, mooie uitstraling en vooral ook een open blik.

Onder het genot van een hapje (oergondisch eten, het kookboek herken ik, want dat staat in mijn keukenkastje) en een drankje komen er drommen dames informeren wat ik zoal doe. Therapeutische en lichaamsgerichte  behandelingen geef ik, waarbij er vooral ook aandacht is voor gedrags- en , gedachtenpatronen, het uiten van emoties (emotioneel lichaamswerk)  en hoe ga je in de toekomst om met jouw emoties? Dit laatste vooral om te voorkomen dat er zich weer emoties in je lichaam gaan vastzitten. Zonder inzicht volgt er geen verandering namelijk, dus ik leg mijn focus in mijn werk vooral ook op het bewustwordingsproces. Dus is het bijna altijd een combinatie van en praten en lichaamswerk.

Mensen zijn oprecht geïnteresseerd en ik heb het dan ook enorm druk, ze staan in de rij voor een korte behandeling. Het is altijd weer verrassend om te zien wat ik tegen kom. Dames met emotionele blokkades, lichamelijke klachten waar bijvoorbeeld niet direkt een medische oorzaak voor is te vinden en ander oud zeer.
Terugkomend op de huid zijn er nog een paar mooie uitdrukkingen in onze Nederlands taal, die prachtig weerspiegelen hoe het met iemand is gesteld.
 
Een dikke huid hebben, uit je vel springen, je huid riskeren, je huid niet kunnen afleggen om er maar eens een paar te noemen.
 
Aan het eind van de avond sta ik nog wat na te kletsen met 2 jonge dames en ik kan mij er nog steeds over verbazen hoe weinig bewustzijn er op voeding is bij de mensen. Maar bij hen is het zachtjes aan doorgedrongen dat voeding wel heel bepalend is en zoals ze zelf zeiden. "Ik wist niet beter, het is iets wat iedereen doet en waar ik niet over nagedacht had" Beter laat dan nooit, denk ik. Ter afsluiting biedt een alleraardigste collega aan om onder een speciale lamp te gaan liggen. Eerst masseert ze mijn gezicht met een speciale creme, ik geef mij er aan over, het voelt zo heerlijk en ook de lamp werkt uitermate ontspannend. Mijn avond kan niet meer stuk, het is leuk, ontspannen, lekker en daarnaast heb ik vele leuke vrouwen mogen ontmoeten. Life is inderdaad Beautiful.

vrijdag 4 januari 2013

Gelukkig Nieuwjaar


2013 is alweer een paar dagen oud en mijn trouwe klanten, blog- en nieuwsbrieflezers wens ik een heel gelukkig, gezond en vooral een evenwichtig  nieuw jaar.


  Nieuwjaarsduik 2013
 
2012 was voor velen een jaar met veel beweging, zowel privé zakelijk. 2 van mijn goede vrienden lieten mij  op nieuwjaarsdag weten dat zij allebei op hun eigen baan mogen gaan solliciteren. 
Tja, denk ik dan, dat is niet mis, want ondanks dat ze allebei nuchter zijn en vol vertrouwen, geeft deze ontwikkeling toch stress. Niets is meer zeker in dit leven. Het werkveld waar ik mij in beweeg is eveneens aan verandering onderhevig. Zorgverzekeraars vormen machtsblokken in de onderhandelingen en eisen van alles en nog wat, ook van de zorgverleners. De overheid heeft in al haar wijsheid bepaalt dat het btw tarief omhoog moet. Zo ook voor therapie, maar liefst 21% btw, het luxegoederen tarief! Een ontwikkeling die velen van mijn klanten somber stemt.


Maar er waren ook leuke ontwikkelingen. In 2012 hebben Caroline Dekker en Petra Portheine hun krachten gebundeld en voor het eerst samen de Workshop Innerlijke Voorjaarsschoonmaak én samengesteld én gegeven. Alle drie de dagen waren een groot succes.
Een dergelijke Workshop (of één van de dagen) is uitstekend te gebruiken nadat je de Speyertherapie hebt afgerond. Dat niet alleen, ook voor hen die deze unieke manier van werken og niet kennen, is het een uitgelezen moment om eens op een dieper nivreau naar jezelf te kijken, maar ook te voelen en te ervaren.

Gun jezelf dit cadeau, waarbij jij gedurende 3 dagen alle aandacht op jezelf kunt richten in een veilige, intieme en ontspannen sfeer. Je krijgt volop de gelegenheid om te onderzoeken "hoe zat het ook alweer bij mij? en waar ben ik misschien ongemerkt toch weer in oude patronen vervallen"? Of wordt er tijdens een van deze dagen weer een andere "laag" aangeraakt. Het kan ook weer even opfrissen zijn.

Net als in 2012 maken wij ons nu in 2013 ook weer op voor warmte en licht! De dagen worden weer langer, de temperatuur gaat weeromhoog en terwijl het licht met haar schijnsel ons het stof doet zien liggen, bereiden wij ons weer voor op de jaarlijkse voorjaarsschoonmaak.

 
 
Ramen en luiken gaan weer open. Een frisse wind waait, we schudden ons dons lekker op.
Zie je het al voor je? Goed zo, want zo gaat dat namelijk bij velen van ons. De fysieke schoonmaak hebben we nu goed voor ogen, dus de stap is nu klein om deze beelden te vertalen naar de Innerlijke Voorjaarsschoonmaak.
Opruimen
Weggooien &
Luchten
stofzuigen
nat afnemen
en hier en daar herstellen.
Maar wat mintens zo belangrijk is, wat niet gebruikt is één jaar lang, mag in de biobak. En wat we missen vindt daardoor wellicht jaar plek.

 De geur van het voorjaar citroen, jasmijn, brem en seringen vult ons fysieke huis en mentale lichamelijke behuizing optimaal als er grondig is gereinigd van de kelder tot de zolder.
 

             Doe je mee????? Samen klaren we de klussen

 

Voor de fysieke schoonmaak van ons huis, hoeven we de deur niet uit. Voor de innerlijke schoonmaak hebben wij een locatie gekozen dicht bij de natuur en waarvan elke ruimte al grondig gereinigd is.
 
 3 maart 2013 Mentale schoonmaak, de kracht én de valkuilen van het denken
 
10 maart 2013 Emotionele schoonmaak, de kracht van het voelen
 
17 maart 2013 Opgeruimd staat netjes: ruimte voor verandering
 
Prijs: € 299,00 inclusief koffie, thee en lunch
Prijs: € 130,00 1 dag naar keuze, inclusief koffie, thee en lunch
Locatie: 's-Gravendeel, Hoeve Leeuwenstein, gratis en voldoende parkeergelegenheid
 
Voor meer informatie kun je kontakt opnemen met Petra Portheine 06-45426007 of mailen naar petra@portheine.com  of met Caroline Dekker 06-22180976 of mailen naar carolinedekker@hetnet.nl

 

Aanmelden kan tot 15 februari 2013.